» Úvodní stránka »   
 Lalling


Univerzita třetího věku


Komise Kulturní a Partnerství při Obci Běšiny 

Obecní úřad Běšiny
Běšiny 150
339 01  Běšiny
IČ: 00255211
DIČ: CZ00255211
bankovní spojení: 5120351/0100

telefon: +420 376 399 130, 603 225 707
obec@besiny.cz
www.besiny.cz

ID datové schránky: 59mbfhg

Úřední hodiny:
Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00


Pošta Partner Běšiny

Otevírací doba:
Po 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30
Út 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30
St 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30
Čt 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30
Pá 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30
So Zavřeno.
Ne Zavřeno.

chcidatovku.cz
rss  | mapa serveru  | 

   Obec Běšiny oznamuje

29.11.2022
Aukční vyhláška
...
29.11.2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
...
14.11.2022
KÚPK Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob
...
7.11.2022
Oznámení - Rozpočtové opatření č. 5
...
3.11.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
...
21.10.2022
Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
...
17.10.2022
Oznámení o rozpočtovém opatření č. 4
...
17.10.2022
ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí
...
12.10.2022
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Běšiny
...
30.9.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
...
26.9.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupilelstva obce
...
20.9.2022
Oznámení o době a místě konání voleb
...
8.9.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o opakovaném veřejném projednání změny č. 2 územního plánu Běšiny
...
5.9.2022
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 20.9.2022
...
5.9.2022
Odkup části pozemku k.ú. Kozí
...
5.9.2022
Prodej části pozemku k.ú. Hořákov
...
5.9.2022
Odkup části pozemku k.ú. Běšiny
...
5.9.2022
Směna částí pozemku k.ú. Běšiny
...
22.8.2022
VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost
...
21.7.2022
Informace o počtu členů okrskových volebních komisí a počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce
...
18.7.2022
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu Kolinec
...
11.7.2022
Oznámení o rozpočtovém opatření č. 3
...
8.7.2022
VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na poz. komunikaci Špičák - Hojsova Stráž
...
1.7.2022
Seznam volebních obvodů
...
10.6.2022
Odkup pozemku p.č. 900/4 k.ú. Běšiny
...
10.6.2022
Odkup části pozemku z p.č. 558/2 k.ú. Kozí
...
10.6.2022
Prodej části pozemku odděleného z p.č. 240/2 k.ú. Úloh
...
10.6.2022
Prodej části pozemku odděleného z p.č. 1102 k.ú. Běšiny
...
10.6.2022
Pozvánka na veřejné zasedání OZ
...
8.6.2022
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
...
30.5.2022
VV Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
...
11.5.2022
Záměr Obce Běšiny
...
11.5.2022
Pozvánka na veřejné zasedání OZ
...
10.5.2022
VV opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
...
29.4.2022
ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
...
26.4.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby SN Neznašovy
...
26.4.2022
Veřejná vyhláška FÚ
...
26.4.2022
Pozvánka - Mimořádná valná hromada HS Běšiny
...
26.4.2022
Pozvánka - Mimořádná volební valná hromada HS Běšiny
...
22.4.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby SN Úloh
...
5.4.2022
Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 2
...
31.3.2022
Oznámení o schváleném Závěrečném účtu a Inventarizační zprávě za rok 2021
...
8.3.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 1
...
7.3.2022
VV - Oznámení o změně účastníků řízení, seznámení s podklady Rozhodnutí SN Neznašovy
...
4.3.2022
Rozvaha
...
4.3.2022
Příloha
...
4.3.2022
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
...
4.3.2022
Výkaz zisku a ztráty
...
4.3.2022
Inventarizační zpráva
...
4.3.2022
Závěrečný účet za rok 2021
...
4.3.2022
Oznámení o záměru Obce Běšiny
...
4.3.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
...
4.3.2022
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 21.3.2022
...
2.3.2022
VV - MěÚ Klatovy - SN Úloh
...
25.2.2022
ČEZ Distribuce - Plánovaná odstávka elektrické energie Běšiny část Hubenov 18.3.2022 8:00 - 12:00 hodin
...
16.2.2022
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
...
16.2.2022
VV oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 2 ÚP Běšiny
...
16.2.2022
ZÁPIS DO MŠ
...
31.1.2022
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
...
25.1.2022
Oznámení - Rozpočtové opatření č. 7
...
19.1.2022
Oznámení - Rozpočtové opatření č. 6
...
17.1.2022
Záměr Obce Běšiny
...
14.1.2022
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
...
14.1.2022
Oznámení o střednědobém rozpočtovém výhledu Obce Běšiny na roky 2023 - 2025
...
14.1.2022
SN Neznašovy - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
...
14.1.2022
SN Úloh - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
...
14.1.2022
Oznámení o rozpočtu Obce Běšiny na rok 2022
...
29.12.2021
Cena pro vodné a stočné pro rok 2022
Schválená cena pro vodné a stočné pro rok 2022vodné  34,03 Kč bez DPH            37,43 Kč + DPHstočné 31,87 Kč bez DPH      35,06 Kč + ...
22.12.2021
Poplatky 2022
...
22.12.2021
Plánovací kalendář 2022 - SKO Běšiny
...
6.12.2021
Střednědobý rozpočtový výhled Obce Běšiny na roky 2023 - 2025 - návrh
...
6.12.2021
Návrh Rozpočtu Obce Běšiny na rok 2022
...
6.12.2021
Oznámení o záměru Obce Běšiny
...
6.12.2021
Pozvánka na veřejné zasedání OZ
...
18.11.2021
VV - CNL Invest - informace vlastníkům
...
15.10.2021
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
...
11.10.2021
OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
...
11.10.2021
OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
...
11.10.2021
Oznámení - Rozpočtové opatření č. 5
...
6.10.2021
VV o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ...
...
23.9.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
...
15.9.2021
VV Opatření obecné povahy MZE
...
13.9.2021
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 28.9.2021
...
13.9.2021
Oznámení o záměru Obce Běšiny
...
31.8.2021
Nařízení města Klatovy č. 4/2021
...
24.8.2021
Oznámení - Rozpočtové opatření č. 4
...
23.8.2021
Svoz ,,N" odpadů a velkoobjemového odpadu
...
19.8.2021
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
...
11.8.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu AUTHOR KRÁL ŠUMAVY MTB
...
10.8.2021
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
...
27.7.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
...
14.7.2021
Oznámení - Rozpočtové opatření č. 3
...
29.6.2021
VV - Město Klatovy - ,,LHO Klatovy - Chudenice 2
...
28.6.2021
VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost
...
23.6.2021
VV - Oznámení o zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
...
21.6.2021
Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost
...
14.6.2021
Směna částí pozemků k.ú. Rajské
...
14.6.2021
Odkup pozemku č. 900/14 k.ú. Běšiny
...
14.6.2021
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 29.6.2021
...
11.6.2021
VV - Rozhodnutí Společné povolení - Stavební záměr ,,II/171 Průtah Běšiny
...
9.6.2021
VV - Oznámení o možnosti převzít písemnost
...
9.6.2021
Nová přeshraniční autobusová linka „Klatovy – Lam - Bodenmais“
...
7.6.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 2
...
2.6.2021
KÚPK - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou
...
28.5.2021
Veřejná vyhláška - MZE - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
...
10.5.2021
Záměr - Pronájem EuroCamp Běšiny
...
6.5.2021
Veřejná vyhláška - ÚP Kolinec - Změna č. 2
...
6.5.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
...
30.4.2021
Oznámení veřejnosti - Zahájení zjišťovacího řízení záměru Běšiny - zimoviště
...
30.4.2021
ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
...
23.4.2021
KÚPK - Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
...
22.4.2021
FÚ - Veřejná vyhláška
...
22.4.2021
Oznámení o schváleném Závěrečném účtu a Inventarizační zprávě za rok 2020
...
19.4.2021
ČSÚ - SČÍTÁNÍ 2021 ON-LINE SČÍTÁNÍ
...
19.4.2021
MěÚ Klatovy - Odbor dopravy - Veřejná vyhláška
...
9.4.2021
OZV obce Běšiny č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku
...
8.4.2021
ČSÚ - Sčítání 2021
...
15.3.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
...
15.3.2021
Směna části pozemků v k.ú. Kozí
...
15.3.2021
Závěrečný účet za rok 2020 - návrh
...
15.3.2021
Inventarizační zpráva
...
15.3.2021
Prodej části pozemků v k.ú. Úloh
...
15.3.2021
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 30.3.2021
...
15.3.2021
Přílohy k Závěrečnému účtu za rok 2020 - oznámení
...
15.3.2021
Směna částí pozemků v k.ú. Úloh
...
11.3.2021
ČEZ plánované přerušení dodávky elektřiny Kozí 29.3.2021
...
8.3.2021
Svoz ,,N
...
8.3.2021
ČEZ plánované přerušení dodávky elektřiny Běšiny, Kozí 25.3.2021
...
2.3.2021
Omezení autobusových linek
Vzhledem k vládním opatřením přechází veřejná linková doprava od 7. března do prázdninového režimu. Datum ukončení prázdninového režimu bude souviset se spuštěním běžné výuky na základních školách, a to alespoň pro jeden ...
26.2.2021
ČSŮ Sčítání lidu, domů a bytů
...
22.2.2021
Rozpočtové opatření č. 1 - Oznámení
...
29.1.2021
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ APRÁVY - mimořádná veterinární opatření
...
21.1.2021
Oznámení o schválené rozpočtovém č. 12 OZ
...
12.1.2021
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Běšiny
...
8.1.2021
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 19.1.2021
...
6.1.2021
Rozpočet Obce Běšiny na rok 2021 - schválený
...
6.1.2021
Střednědobý rozpočtový výhled Obce Běšiny na roky 2022-2024 - schválený
...
6.1.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 11
...
28.12.2020
OÚ Běšiny - středa 30.12.2020
OÚ Běšinystředa 30.12.2020dopoledne 8:00 - 12:00 hodinodpoledne ...
16.12.2020
Krajský soud v Plzni - Výzva o žalobě proti rozhodnutí...
...
16.12.2020
Oznámení o schválené rozpočtovém opatření Rada č. 10
...
14.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Běšiny č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
...
14.12.2020
Návrh Rozpočtu Obce Běšiny na rok 2021
...
14.12.2020
Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Obce Běšiny na roky 2022-2024
...
14.12.2020
Prodej části pozemků
...
14.12.2020
Směna pozemku
...
14.12.2020
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 29.12.2020
...
8.12.2020
Oznámení o schváleném Rozpočtovém opatření Rada 28/2 ze dne 19.11.2020
...
23.11.2020
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odvolání Běšiny - kanalizace a ČOV
...
20.11.2020
Směna části pozemku k.ú. Běšiny
...
20.11.2020
Prodej části pozemku k.ú. Běšiny
...
20.11.2020
Prodej části pozemku k.ú. Úloh
...
20.11.2020
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 8.12.2020
...
23.10.2020
OÚ Běšiny - Úřední hodiny - nouzový stav
Obecní úřad Běšiny - úřední hodiny po dobu nouzového stavuÚŘEDNÍ HODINYPO DOBU NOUZOVÉHO STAVU  PONDĚLÍ, STŘEDA 8:00 – 10:00 hodin   13:30 – 16:30 ...
21.10.2020
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
...
21.10.2020
ČEVAK opatření od 22.10.2020
...
21.10.2020
Rozhodnutí ,,SN Neznašovy
...
20.10.2020
Doporučení ČLnK pro pacienty: Zajištění léčivých přípravků během karantény
...
13.10.2020
Dopravní průzkum zaměřený na potřeby cestujících
Vážení starostové, vážení ředitelé škol, vážení cestující, vážení studenti a žáci ...
12.10.2020
Nařízení KHS PK č. 9/2020
...
12.10.2020
Obecní úřad Běšiny - úřední hodiny po dobu nouzového stavu
OBECNÍ ÚŘAD BĚŠINY  ...
7.10.2020
VV - Oznámení o shromáždění podkladů rozhodnutí
...
7.10.2020
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - SN Běšiny
...
7.10.2020
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - SN Úloh
...
7.10.2020
Oznámení o schválené rozpočtovém opatření OZ 8.9.2020, Rada 16.9.2020
...
2.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 6/2020
...
21.9.2020
Volby - Jak volit?
Adresa stanoviště při nařízení individuální karantény nebo izolace z důvodu COVID-19Správa a údržba silnic Plzeňského krajeZa Kasárny ...
17.9.2020
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
...
17.9.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje
...
17.9.2020
Doporučení pro obyvatelstvo Plzeňského kraje v boji proti COVID-19
...
4.9.2020
Posuzování vlivů na životní prostředí ,,SN Neznašovy
...
4.9.2020
Posuzování vlivů na životní prostředí ,,SN Úloh
...
4.9.2020
Posuzování vlivů na životní prostředí ,,SN Běšiny
...
28.8.2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
...
21.8.2020
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
...
21.8.2020
Návrh rozpočtového opatření
...
21.8.2020
Prodej pozemnku
...
20.8.2020
ČSÚ - Integrované šetření v zamědělství 2020
...
18.8.2020
Informace o počtu členů okrskových volebních komisí a počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020
...
12.8.2020
Oznámení o schválené rozpočtovém opatření Rada č. usn. 24/9 ze dne 13.7.2020
...
4.8.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
...
3.8.2020
Veřejná vyhlášky - Oznámení o shromáždění podkladů Rozhodnutí
...
3.8.2020
Volby do zastupitelstev krajů - Stanovení minimálního počtu členů OVK
...
28.7.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
...
23.7.2020
Řád veřejného pohřebiště
...
13.7.2020
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
...
8.7.2020
VV - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
...
8.7.2020
Oznámení o schválené rozpočtovém opatření OZ č.usn. 7/16 ze dne 11.6.2020
...
7.7.2020
Oznámení o schválené rozpočtovém opatření Rada 23/7
...
25.6.2020
Nařízení města Klatovy o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
...
25.6.2020
Oznámení o schváleném Závěrečném účtu a Inventarizační zprávě za rok 2019
...
15.6.2020
Obecně závazná vyhláška obce Běšiny č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu
...
15.6.2020
Obecně závazná vyhláška obce Běšiny č. 2/2020, o místním poplatku ze psů
...
8.6.2020
Oznámení o schválené rozpočtovém opatření Rada č. usn. 22/2 ze dne 11.5.2020
...
1.6.2020
Běšiny - ČOV, oznámení o podaném odvolání
...
26.5.2020
Oznámení o přílohách k závěrečnému účtu Obce Běšiny za rok 2019
...
26.5.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Běšiny za rok 2019
...
26.5.2020
Závěrečný účet za rok 2019 - návrh
...
26.5.2020
Inventarizační zpráva
...
26.5.2020
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva 11.6.2020
...
26.5.2020
Odprodej části pozemku p.č. 313/3 k.ú. Rajské
...
26.5.2020
Návrh rozpočtového opatření - OZ dne 11.6.2020
...
25.5.2020
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
...
13.5.2020
ÚZSVM - Aukční vyhláška
...
4.5.2020
ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
...
30.4.2020
Svoz ,,N
...
29.4.2020
VV - Rozhodnut - Povolení k nakládání s vodami a k provedení vodních děl - ,,Běšiny - kanalizace a ČOV
...
29.4.2020
Čevak - informace
...
23.4.2020
FÚ - Veřejná vyhláška
...
16.4.2020
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikaci
...
14.4.2020
Úřední hodiny OÚ s platností od 20.4.2020
...
8.4.2020
Oznámení o Schváleném rozpočtovém opatření
...
8.4.2020
VV opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
...
6.4.2020
VV - MZ - Opatření obecné povahy
...
24.3.2020
MěÚ Klatovy - Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření k nim
...
23.3.2020
Pozvánka k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
...
23.3.2020
Pošta Partner oznámení
V návaznosti na nařízení vlády bude pobočka Pošta Partner v Běšinech s platností od 23.3.2020 otevřena od 8:00 do 9:00 hodin pouze pro . ...
20.3.2020
Státní zdravotní ústav - Doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie
...
18.3.2020
Informace f. GasNet
...
18.3.2020
Informace k dopravě cestujících platné od 19.3.2020 0.00 hod. do odvolání na území Plzeňského kraje
Na základě rozhodnutí vedení Plzeňského kraje je od 19. března 2020 0:00 do odvolání zákaz vstupu, pohybu a pobytu cestujících bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny a vhodné materiály) ve všech prostředcích veřejné drážní dopravy, osobní dopravy a veřejné linkové dopravy, včetně městských hromadných doprav na ...
18.3.2020
Obec Běšiny zajištění nezbytných nákupů základních potravin a léků osamělým seniorům nad 65 let a lidem v izolaci
Obec Běšiny nabízí zajištění nezbytných nákupů základních potravin a léků osamělým seniorům nad 65 let a lidem v izolaci, kteří nemají  přirozenou síť sociálních kontaktů ze strany rodiny, sousedů či známých si nákup obstarat. Pro tyto potřeby je možno volat na telefonní číslo: 376 399 130. ...
18.3.2020
Nařízení vlády 18.3.2020 - Zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst
Vláda ve středu 18. března 2020 schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který začne platit o půlnoci z 18. na ...
16.3.2020
Oznámení o zrušení veřejné schůze OZ
...
16.3.2020
Oznámení společnosti ČEVAK
...
16.3.2020
Úřední hodiny OÚ s platností do 24.3.2020
Úřední hodiny OÚ s platností do 24.3.2020pondělí 10 - 11 h  a  14:30 - 16:30 hstředa 10 - 11 h  a 14:30 - ...
13.3.2020
Informace pro občany v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR
Informace pro občany v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ...
12.3.2020
Informace pro občany v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  ČR jsou s účinností od 11. března 2020 zakázány  akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, které se týká i soukromých akcí, tj. např. i sňatečních obřadů. ...
11.3.2020
Zápis do 1. ročníku ZŠ Běšiny pro školní rok 2020/2021
...
11.3.2020
Oznámení ZŠ a MŠ Běšiny
Žádost o ošetřovné při pěči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) je možné vyzvednout v kanceláři OÚ ...
11.3.2020
Pošta Partner Běšiny
Pošta Partner BěšinyOtevírací doba 16. - 17.3.2020  dopoledne zavřenoPondělí 16.3.2020   otevřeno 13:30 - 16:30 hod.Úterý     17.3.2020   otevřeno 13:30 - 16:30 hod. ...
11.3.2020
Omezení dopravy
V souvislosti s uzavřením základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 dochází na základě požadavku objednatele a po projednání s dopravci ke dni 11. 3. 2020 ke zrušení níže uvedených vybraných spojů, které slouží zejména k dopravě žáků. Opatření bude realizováno ...
28.2.2020
Oznámení o záměru Obce Běšiny
...
28.2.2020
VV - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci I/27
...
28.2.2020
Návrh rozpočtového opatření - OZ dne 16.3.2020
...
28.2.2020
Pozvánka na OZ 16.3.2020
...
24.2.2020
KÚPK - odbor dopravy a silničního plánování - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
...
13.2.2020
VV - ,,Běšiny - kanalizace a ČOV" oznámení o pokračování řízení
...
5.2.2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
...
31.1.2020
Ztratil se pes
...
28.1.2020
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Úloh
...
28.1.2020
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Kozí
...
13.1.2020
Střednědobý rozpočtový výhled Obce Běšiny na roky 2021 - 2023 - schválený
...
13.1.2020
Rozpočet Obce Běšiny na rok 2020 - schválený
...
13.1.2020
Schválené rozpočtové opatření OZ 4/6/2019 - č.usn. 6/3 ze dne 16.12.2019
...
10.1.2020
Výroční zpráva za rok 2019 ,,Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
...
10.1.2020
Přehled svozu SKO v roce 2020
...
7.1.2020
Povinně zveřejňované údaje r. 2019
...
7.1.2020
Veřejná vyhláška Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚP Běšiny
...
3.1.2020
Upozornění na úhradu poplatku za svoz PDO 550,-Kč a poplatek ze psa 100,-Kč
Oznamujeme od 1.1.2020 se nebudou vydávat známky na odpadové ...
3.1.2020
Rozpočtové opatření č. 32
...
12.12.2019
Oznámení o schváleném rozpočtovém opatření
...
9.12.2019
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Rajské
...
9.12.2019
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Hořákov
...
9.12.2019
VV Opatření obecné povahy
...
3.12.2019
Plzeňský kraj - Nový rychlík v 6.30 z Klatov do Plzně, Linka 431300 Klatovy - Plzeň
...
29.11.2019
Oznámení o záměru Obce Běšiny
...
29.11.2019
Čevak - kalkulace cen vodného 2020
...
29.11.2019
Aquašumava - Kalkulace cen stočného 2020
...
29.11.2019
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva 16.12.2019
...
29.11.2019
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Obce Běšiny na roky 2021-2023
...
29.11.2019
Návrh rozpočtu Obce Běšiny na rok 2020
...
29.11.2019
Návrh rozpočtového opatření - OZ dne 16.12.2019
...
7.11.2019
Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
...
6.11.2019
Oznámení o Rozpočtovém opatření č. 25
...
11.10.2019
Oznámení o Rozpočtovém opatření č. 21, 22
...
8.10.2019
OZV č. 2/2019
...
8.10.2019
OZV č. 1/2019
...
3.10.2019
Oznámení o rozpočtovém opatření
...
25.9.2019
ČEZ DISTRIBUCE Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
...
25.9.2019
Dražební vyhláška
...
17.9.2019
Oznámení o lince 433690 Sušice - Klatovy
Od středy 18.9.2019 pojede linka 433690 Sušice - Klatovy již dle běžného jízdního řádu, tj. všechny spoje pojedou přes ...
12.9.2019
MV - Bezpečnostní desatero
...
12.9.2019
MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo ...
10.9.2019
Veřejná schůze OZ 19.9.2019 - Pozvánka
...
4.9.2019
Oznámení o záměru Obce Běšiny
...
4.9.2019
Návrh rozpočtového opatření - OZ dne 19.9.2019
...
2.9.2019
Rumpold Svoz SKO 9/2019
Oznamujeme občanům, že firma Rumpold bude komunální odpad v měsíci září svážet 10. a 24.9.2019.V měsíci říjen se nebude svážet v úterý 1.10.2019 a od 8.10.2019 bude zahájen svoz odpadu opět každý ...
2.9.2019
Svoz ,,N" odpadů 21.9.2019
...
28.8.2019
Autobusová doprava od 1.9.2019 do 14.12.2019 linka 432050, linka 433690
...
23.8.2019
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
...
14.8.2019
Oznámení o schváleném rozpočtovém opatření ze dne 15.7.2019
...
8.8.2019
ČSAD - Objížďkový jízdní řád platný od 12.8. - 30.9.2019
...
7.8.2019
Dražební vyhláška
...
6.8.2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
...
31.7.2019
MUDr. Jiří Zeman
Mudr. J. Zeman v pátek 2. a 9.8.2019 ve Zdravotním středisku Strážov ...
31.7.2019
Pošta Partner 2.-9.8.2019
POŠTA PARTNER BĚŠINYOtevírací doba 2.8. - 9.8.2019 Otevřeno pouze odpoledne od 13:30 - 16:30 ...
17.7.2019
Oznámení o schváleném Závěrečném účtu za rok 2018
...
17.7.2019
Oznámení o schváleném rozpočtovém opatření č.2/4/2019 - OZ č.usn. 4/3 ze dne 20.6.2019 a č. 9/2019 - Rada č.usn. 9/3 ze dne 26.6.2019
...
17.7.2019

...
17.7.2019
MUDr. Jiří Zeman
MUDr. Jiří Zeman nebude ordinovat ve zdravotním středisku Strážov v pátek 19. a ...
9.7.2019
Oznámení o schváleném rozpočtovém opatření č. 8/2019 ze dne 10.6.2019
...
19.6.2019
Pošta Partner 20.-21.6.2019
Pošta Partner Běšinyprovozní doba od 20.6.2019 - 21.6.201913:30 - 16:30 hodinDěkuji za ...
13.6.2019
Výzva k podání nabídky
...
5.6.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospdaření
...
5.6.2019
Inventarizační zpráva 31.12.2018
...
5.6.2019
Závěrečný účet za rok 2018 - návrh
...
5.6.2019
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 20.6.2019
...
5.6.2019
Oznámení - Přílohy k závěrečnému účtu Obce Běšiny za rok 2018
...
5.6.2019
Oznámení o schváleném rozpočtovém opatření č. 7/2019 ze dne 6.5.2019
...
5.6.2019
Návrh rozpočtového opatření
...
27.5.2019
Svoz PDO 28.5.2019
Svoz komunálního odpadu v Běšinech a okolí bude zítra 28.5.2019 začínat    v odpoledních hodinách.   Děkujeme za ...
15.5.2019
Veřejná vyhláška
...
15.5.2019
Informace o době a místě konání voleb
...
29.4.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné AQUAŠUMAVA
...
26.4.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
...
18.4.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
...
17.4.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 1/3/2019 - OZ č. us. 3/3 ze dne 21.3.2019
...
11.4.2019
Změna svozu směsného komunálního odpadu
Od května 2019 přechází svozová firma Rumpold ze zimního svozu na letní.V Běšinech jsou nejbližší termíny svozu SKO tyto:16.4., 23.4., 30.4., 14.5., 28.5. a dále každý sudý ...
9.4.2019
Dražební vyhláška - Elektronická dražba
...
8.4.2019
Pošta Prtner
Pošta Partner 10.4.2019zavřeno  8:00 - 11:30 hodin otevřeno 13:30 - 16:30 hodinDěkuji za ...
5.4.2019
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
...
5.4.2019
VV - stanovení přechodné úpravy provozu
...
27.3.2019
Svoz ,,N
...
25.3.2019
MUDr. J. Zeman 28.3.2019
MUDr. J. Zeman nebude ordinovat ve čtvrtek 28.3.2019 ve Zdravotním středisku Strážov ani v ...
22.3.2019
Volby do Evropského parlamentu 24. a 25.5.2019 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
...
21.3.2019
Oznámení o uložení písemnosti
...
14.3.2019
Změna schváleného rozpočtu oznámení
...
12.3.2019
Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít ...
8.3.2019
Výroční zpráva za rok 2018
...
7.3.2019
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 21.3.2019
...
6.3.2019
Kupní smlouva
...
6.3.2019
Návrh rozpočtového opatření - OZ dne 21.3.2019
...
6.3.2019
Pozvánka k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
...
18.2.2019
veřejná vyhláška - Město Klatovy
...
7.2.2019
Oznámení o záměru Obce Běšiny
...
28.1.2019
Ordinace MUDr. Jiřího Zemana
MUDr. Jiří Zeman nebude z důvodu nemoci ordinovat ve Zdravotním středisku Strážov v týdnu od 28.1. - ...
25.1.2019
Oznámení - Rozpočet roku 2019 - schválený
...
25.1.2019
Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu - schválený
...
24.1.2019
Pošta Partner pátek 25.1.2019
Pošta Partner V pátek 25.1.2019 bude pošta otevřena pouze od 13:00 - 16:30 hodin. ...
22.1.2019
Oznámení o záměru Obce Běšiny
...
21.1.2019
Oznámení o schváleném rozpočtovém opatření ze dne 21.12.2018 a 27.12.2018
...
9.1.2019
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
...
8.1.2019
Veřejná vyhláška oznámení o veřejném projednání změny č. 1 územního plánu Běšiny
...
4.1.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za rekreační pobyt
...
28.12.2018
Upozornění na úhradu za svoz odpadu a poplatek ze psa
Upozorňujeme občanyod 2.1.2019 do 31.1.2019 je nutno uhradit poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psaPoplatek za svoz odpadu:za osobu trvale přihlášenou: 500,- Kč ...
14.12.2018
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ...
14.12.2018
MUDr. J. Zeman
Ordinační hodiny MUDr. J. Zemana Pátek 21.12.2018 neordinujeČtvrtek 27.12.2018 Strážov pouze dopolednePátek 28.12.2018 neordinujePondělí 31.12.2018 ...
12.12.2018
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 27.12.2018
...
12.12.2018
Kalkulace cen PDO
...
11.12.2018
Vodné 2019
...
11.12.2018
Stočné 2019
...
10.12.2018
Návrh na rozpočet roku 2019, Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2020 - 2022, Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2019
...
23.11.2018
Veřejná vyhláška
...
21.11.2018
Vytyčovací a geodetické práce na akci zpřesňování požadovaných tras NN pro ČEZ ČR
Od 22.11.2018 budou zahájeny vytyčovací a geodetické práce na akci zpřesňování kabelových tras NN pro ČEZ ČR v lokalitě k.ú. Běšiny a Kozí. Práce zahrnují vyznačení požadovaných tras kabelů NN na terénu ekologickou signalizační barvou, která by na podložce měla vydržet cca 1 měsíc (dle udání výrobce) a následné geodetické zaměření. Práce budou ukončeny nejpozději do 30.11.2018 nebo dle ...
16.11.2018
Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností
...
24.10.2018
Pozvánka na veřejné ustavující zasedání obecního zastupitelstva
...
24.10.2018
Rozhodnutí Územní rozhodnutí
...
19.10.2018
Výluky 43. týden
...
15.10.2018
MUDr. Jiří Zeman
MUDr. Jiří Zeman nebude ordinovat:25.10.2018 (čtvrtek) odpoledne26.10.(pátek) celý den1.11.2018 (čtvrtek) odpoledne2.11.2018 (pátek) celý ...
3.10.2018
Dražební vyhláška - elektronická dražba
...
3.10.2018
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Obecní úřad Běšiny zveřejňuje podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve ...
21.9.2018
Výluka 39. týden
...
19.9.2018
Oznámení o době a místu konání voleb
...
14.9.2018
Pošta Partner
Pošta Partner BěšinyPondělí 17.9.2018 - Pondělí 24.9.2018Dopoledne zavřenoOdpoledne otevřeno 13:00 - 16:30 hodinDěkuji za ...
14.9.2018
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
...
14.9.2018
Výluka 38. týden
...
14.9.2018
Změna svozu směsného komunálního odpadu
 Změna svozu směsného komunálního odpadu  Od 39. týdne 2018 přecházíme z letního svozu na zimní.   SKO se bude ...
13.9.2018
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
...
12.9.2018
Svoz ,,N" odpadů 22.9.2018
...
7.9.2018
Zřízení věcného břemene, prodej a směna pozemků
...
7.9.2018
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 21.9.2018
...
7.9.2018
Výluka 37. týden
...
4.9.2018
Plánovaná odstávka elektrické energie 10.9.2018 Kozí, Běšiny parc.č. 12/1
Plánovaná odstávka elektrické energie   ...
3.9.2018
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
...
29.8.2018
Oznámení - zahájení územního řízení - Běšiny - splaškové kanalizační přípojky
...
27.8.2018
Pošta Partner provozní doba od 29.8. - 5.9.2018
Pošta Partner BěšinyProvozní doba od 29.8. - 5.9.201829.8. středa   13:00 - 16:30 hodin30.8. čtvrtek  13:00 - 16:30 hodin31.8. pátek    13:00 - 16:30 hodin3.9.   pondělí 13:00 - 16:30 hodin4.9.   úterý     13:00 - 16:30 hodin5.9.   středa   13:00 - 16:30 ...
17.8.2018
Informace o počtu členů okrskových volebních komisí a počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce a volby do Senátu Parlamentu ČR 5. a 6.10.2018
...
25.7.2018
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
...
25.7.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce
...
25.7.2018
Seznam volebních obvodů a jejich popis, počet členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva obce
...
18.7.2018
Oznámení o uložení písemností
...
29.6.2018
Oznámení o zahájení prací
...
27.6.2018
Přerušení provozu mateřské školy
...
25.6.2018
KS v Plzni - Vyrozumění a výzva
...
25.6.2018
Rozhodnutí ,,Běšiny - kanalizace a ČOV
...
13.6.2018
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 27.6.2018
...
13.6.2018
Poskytnutí informace na žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
...
4.6.2018
Nařízení č. 1/2018 města Klatovy ze dne 29.5.2018, kterým se zakazuje vstup do lesa
...
14.5.2018
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
...
10.5.2018
Pošta Partner pátek 11.5.2018
Pošta Partner - pátek 11.5.2018Otevřeno dopoledne od 10:00 - 11:30 hodin                odpoledne od 13:30 - 16:30 hodinDěkuji za pochopení ...
2.5.2018
Pošta Partner pátek 4.5.2018 a pondělí 7.5.2018
Pátek 4.5.2018Otevřeno dopoledne od 10:00 - 11:30 hodin                odpoledne od 13:30 - 16:30 hodinPondělí 7.5.2018Zavřeno po celý denDěkuji za pochopení ...
25.4.2018
Rumpold - změna svozu směsného komunálního odpadu
Od května přechází svoz komunálního odpadu ze zimního na letní.Nejbližší termíny svozu SKO ...
23.4.2018
Vodospol - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
...
17.4.2018
Veřejná vyhláška - Usnesení o odročení
...
13.4.2018
Prodej pozemku
...
13.4.2018
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 24.4.2018
...
10.4.2018
Veřejná vyhláška
...
28.3.2018
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
...
23.3.2018
Veřejná vyhláška - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje PK
...
19.3.2018
Svoz ,,N
...
14.3.2018
Pošta Partner pátek 16.3.2018
Pošta Partner bude v pátek 16.3.2018 po celý den zavřena.Děkuji za ...
12.3.2018
13.3.2018 Pošta Partner
13.3.2018 Pošta PartnerOtevřeno dopoledne10:00 - 11:30 hodinOdpoledne13:30 - 16:30 ...
7.3.2018
Věřejná vyhláška - Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
...
27.2.2018
Výroční zpráva za rok 2017 - ,,Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
...
9.2.2018
územní plán Běšiny
...
6.2.2018
Veřejná vyhláška
...
2.2.2018
Dražební vyhláška
...
31.1.2018
Pozvánka OZ 8.2.2018
...
16.1.2018
Pozvánka na veřejné zasedání OZ
...
15.1.2018
Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR
...
10.1.2018
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Obecní úřad Běšiny zveřejňuje podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10.1.2018 na žádost týkající se poskytnutí kopie zápisů ze zasedání Zastupitelstva obce Běšiny a výpisů ze zasedání Rady obce Běšiny za roky 2015, 2016 a 2017.Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (poskytnuté ...
3.1.2018
Upozornění na úhradu poplatku za svoz odpadu a poplatku ze psa v roce 2018
Upozorňujeme občany, že do konce měsíce ledna 2018 je nutno zaplatit poplatek za svoz odpaduPoplatek za svoz odpadu:za osobu trvale přihlášenou: 500,- Kčza rekreační objekt bez trvale přihlášené osoby: 500,- KčPoplatek ze psa:poplatek ze psa: 100,- Kčza každého dalšího psa: 150,- ...
6.12.2017
Krajský soud v Plzni - Vyrozumění a výzva
...
27.11.2017
Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky
...
21.11.2017
Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Městysu Kolinec
...
21.11.2017
Oznámení o uložení písemností z 20.11.2017
...
16.11.2017
Technika pro IZS
Cílem projektu je zlepšení vybavení technikou a věcnými prostředky a zajistit tak připravenost základních složek IZS v exponovaných územích (ORP Klatovy) s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu. V rámci projektu byl pořízen dopravní automobil (DA) s pohonem 4x4 v provedení "T" ...
14.11.2017
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 28.11.2017
...
8.11.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
...
3.11.2017
Oznámení o uložení písemností z 1.11.2017
...
3.11.2017
Oznámení o uložení písemností z 2.11.2017
...
25.10.2017
Základní škola a Mateřská škola Běšiny - nabídka
...
13.10.2017
Výluky 42. týden
...
4.10.2017
Informace o místě a době konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
...
27.9.2017
Distribuce ČEZ upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
...
27.9.2017
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
...
18.9.2017
Ministerstvo zamědělství - Návrh opatření obecné povahy
...
5.9.2017
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
...
1.9.2017
Výluky 36. týden
...
31.8.2017
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
...
31.8.2017
Pozvánka na veřejné zasedání OZ
...
29.8.2017
ČEZ - plánované přerušení dodávky elektřiny 20.9.2017 Hořákov
...
29.8.2017
ČEZ - plánované přerušení dodávky elektřiny 19.9.2017 Kozí
...
29.8.2017
ČEZ - plánované přerušení dodávky elektřiny 14.9.2017Běšiny - část Běšiny, Rajské, Úloh
...
22.8.2017
EURODRAŽBY.CZ - Dražební vyhláška
...
22.8.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2017
...
14.8.2017
veřejná vyhláška - Město Klatovy
...
2.8.2017
REMA AOS, a.s. - Poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k imformacím
...
21.7.2017
Odvolání proti rozhodnutí MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí
...
18.7.2017
CMS s.r.o. - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
...
18.7.2017
CODES CZ s.r.o. - Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
...
14.7.2017
Výluka 29. týden
...
13.7.2017
Počítačový kurz pro seniory
...
13.7.2017
Pošta Běšiny 14.7.2017
Pošta BěšinyPátek 14.7.2017Otevřeno pouze     8:00 - 11:30 hodinOdpoledne ...
11.7.2017
Vyšel nový zpravodaj
Právě vyšel nový zpravodaj Obce Běšiny. Naleznete ho ve svých schránkách nebo vlevo pod nabídkou "Obecní zpravodaj". ...
22.6.2017
Pozvánka na náhradní veřejné zasedání OZ
...
20.6.2017
Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu
...
16.6.2017
Povolení k nakládání s vodami a k provedení vodních děl - ,,Běšiny - kanalizace a ČOV
...
12.6.2017
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2017
...
9.6.2017
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 19.6.2017
...
24.5.2017
Pošta Běšiny 29.5.2017
29.5.2017 bude mít pošta v Běšinech zavřeno po celý den.Děkuji za ...
19.5.2017
Výluky 21. týden
...
18.5.2017
Pošta 19.5.2017
19.5.2017 bude pošta v Běšinech otevřena pouze odpoledne od 14:00 - 16:30 hodin z důvodu školení.Děkuji za ...
12.5.2017
Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území
...
12.5.2017
Očkování psů - sobota 20.5.2017
Očkování psůsobota 20.5.2017 ...
4.5.2017
ČEZ oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Běšiny, část Kozí
Plánované přerušení dodávky elektřiny - Běšiny, část Kozíčtvrtek 18.5.20177:30 - 13:30 hodinpřerušení dodávky elektřiny se netýká č.p. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 23, 24, 33, 39, 49 ...
4.5.2017
ČEZ oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Běšiny, část Úloh
Plánované přerušení dodávky elektřiny - Běšiny, část Úlohpondělí 22.5.20177:30 - 9:30 hodinpřerušení dodávky elektřiny se netýká č.p. 2510:00 - 12:00 hodinpřerušení dodávky elektřiny se netýká č.p. 12, ...
27.4.2017
Finanční úřad pro PK - Veřejná vyhláška
...
27.4.2017
Aquašumava s.r.o. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
...
27.4.2017
Pozvánka k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2017/2018
...
25.4.2017
Konkurz na obsazení funkce ředitele ZŠ Hartmanice
...
25.4.2017
Vodospol - Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného v souladu s přílohou č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
...
24.4.2017
Změna svozu směsného komunálního odpadu
Změna svozu směsného komunálního odpadu   ...
24.4.2017
Svoz ,,N" odpadů 29.4.2017.9.2014
V sobotu 29.4.2017 se koná svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.V Úlohu 8:00 - 9:00 hodinV Běšinech 9:05 - 10:50 hodinV kozí 11:00 - 11:45 ...
24.4.2017
Pošta Běšiny - úterý 25.4.2017
V úterý 25.4.2017 bude pošta v Běšinech otevřena pouze odpoledne od 14:00 - 16:30 ...
19.4.2017
,,Běšiny - kanalizace a ČOV
...
12.4.2017
MUDr. Jiří Zeman - ordinační hodiny v týdnu od 24.4. - 28.4.2017
V pondělí 24.4. a v úterý 25.4.2017 pan doktor nebude ordinovat ve ZS Strážov.Ve čtvrtek 27.4.2017 nebude pan doktor ordinovat ve ZS Strážov odpoledne. Dopolední ordinační doba v Běšinech je ...
7.4.2017
Výluka 15. týden
...
5.4.2017
4.4.2017 se pes vrátil ke svému majiteli. Děkujeme za pomoc při hledání.
...
4.4.2017
Hledáme majitele psa
V obci Běšiny pobíhá od pondělí 3.4.2017 kříženec psa, výška cca 45 cm,barva černo-bílá. Prosíme o šíření této informace a pomoci v nalezení ...
28.3.2017
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
...
13.3.2017
Žádost o poskytnutí informace
...
8.3.2017
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 20.3.2017
...
3.3.2017
Žádost o odprodej pozemků a vyrovnání hranice
...
28.2.2017
Výroční zpráva za rok 2016 - ,,Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
...
17.2.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 7.3.2017
...
17.2.2017
Opatření obecné povahy
...
14.2.2017
Upozornění majitelům hrobů
...
16.1.2017
Poskytnutí informace
...
12.1.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
...
2.1.2017
Pošta Běšiny - čtvrtek 5.1.2017 - otevřeno pouze odpoledne od 14:00 - 16:30 hodin.
...
27.12.2016
OZV č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Běšiny
...
27.12.2016
Upozorňujeme na úhradu PDO a poplatek ze psa v roce 2017
Poplatek za svoz odpadu:za osobu trvale přihlášenou: 500,- Kčza rekreační objekt bez trvale přihlášené osoby: 500,- Kčpodnikatelé: 2 890,- KčÚhradu proveďte do konce ledna 2017Poplatek ze psa 100,- Kčza každého dalšího 150,- KčÚhradu prosím proveďte do 15.2.2017 ...
13.12.2016
MUDr. Jiří Zeman - ordinační hodiny
MUDr. Jiří Zemanpátek 16.12.2016   dovolenáčtvrtek 22.12.2016  dovolenápátek 23.12.2016  dovolenápátek 30.12.2016 dovolenáve čtvrtek 29.12.2016 se bude v Běšinech ...
5.12.2016
Pozemky ke směně
...
5.12.2016
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 20.12.2016
...
24.11.2016
Autobusová doprava od 11.12.2016
...
22.11.2016
Běšiny, část Hubenov - přerušení dodávky elektřiny
Běšiny, část Hubenovpřerušení dodávky elektřiny29.11.20167:30 - ...
22.11.2016
Upozornění majitelů hrobů
...
18.11.2016
Oznámení o společném jednání k návrhu Územního plánu Běšiny
...
14.11.2016
Doplnění přílohy k oznámení o odvolání proti rozhodnutí č.j. ŽP/8970/16/Sch ze dne 30.9.2016
...
9.11.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o odvolání proti rozhodnutí
...
25.10.2016
Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb.
...
21.10.2016
Výluky 43. týden
...
14.10.2016
Výluka 42. týden
...
7.10.2016
Vyrozumění o nabytí právní moci usnesení - ,,Běšiny - kanalizace a ČOV
...
7.10.2016
Povolení k nakládání s vodami a k provedení vodních děl
...
4.10.2016
PPO Běšiny - studie
Studii si můžete stáhnout na tomto odkaze:  http://www.uschovna.cz/zasilka/LAH3S6JEUP76JKTN-5ZF/ ...
21.9.2016
Oznámení o době a místě konání voleb
...
16.9.2016
Pozvánka na veřejné zasedání OZ
...
13.9.2016
Svoz ,,N
...
7.9.2016
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
...
5.9.2016
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastnikům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě od ÚZSVM
...
31.8.2016
Přerušení dodávky elektřiny 14. - 15.9.2016
...
24.8.2016
Veřejná vyhláška ,,Běšiny - kanalizace a ČOV
...
23.8.2016
Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje
...
22.8.2016
Stavební povolení - výstavba chodníku v Běšinech
...
19.8.2016
Výluky 34. týden Běšiny - Nemilkov
...
8.8.2016
odpověď na žádost firmě PROVOD
...
8.8.2016
Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb.
...
8.8.2016
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Běšiny konané dne 24.7.2016 v zasedací síni Obecního úřadu Běšiny
...
3.8.2016
Oznámení a Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
...
8.7.2016
Projektové a inženýrské služby na akci ,,Běšiny - kanalizace a ČOV - dodatečné informace k zadávacím podmínkám
...
27.6.2016
Výzva k podání nabídky
...
15.6.2016
Pošta Běšiny - pondělí 27.6.2016 - zavřeno po celý den
...
7.6.2016
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 21.6.2016
...
7.6.2016
Žádost o odprodej části obecního pozemku č. 186/1 v.k.ú. Běšiny
...
3.6.2016
Výluka 23. týden
...
1.6.2016
Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
...
27.5.2016
Výluka 22. týden
...
5.5.2016
Aquašumava s.r.o. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
...
29.4.2016
Vodospol - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
...
29.4.2016
FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2016
...
20.4.2016
Změna svozu komunálního odpadu
Oznamujeme občanům, že firma Rumpold bude od května 2016 provádět svoz odpadu každý sudý týden. Nejbližší termíny svozu SKO jsou: 26.4., 3.5., 17.5., ...
4.4.2016
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků
...
30.3.2016
Zdravotní ústav - AKCE - Informativní rozbor pitné vody
...
24.3.2016
Ministerstvo zemědělství - Informace vlastníkům lesa o ohrožení lesů kůrovci
...
21.3.2016
Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 1 ÚP Vrhaveč
...
14.3.2016
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 22.3.2016
...
11.3.2016
Dražební vyhláška
...
8.3.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání - návrh Územního plánu Klatovy
...
17.2.2016
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Drnového potoka a výzva k podání připomínek
...
10.2.2016
Žádost o poskytnutí informace
...
9.2.2016
ČSÚ - Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech
...
22.1.2016
ČD výluky
...
20.1.2016
Výsledek Tříkrálové sbírky 2016
...
15.1.2016
Výroční zpráva za rok 2015 - ,,Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
...
13.1.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje
...
11.1.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o změně stanoveného záplavového území Ostružné
...
8.1.2016
OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
...
4.1.2016
PDO r. 2016 - upozornění
...
30.12.2015
Pošta Běšiny
Pošta Běšiny úterý 5.1.2016 otevřeno pouze odpoledne 14:00 - 16:30 hodin, pátek 8.1.2016 otevřeno pouze odpoledne 13:00 - 16:30 hodin ...
23.12.2015
Pošta Běšiny - hodiny pro veřejnost ve vánočním a novoročním období
...
17.12.2015
Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 ÚP Vrhaveč
...
14.12.2015
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 22.12.2015
...
7.12.2015
Žádost o prodej obecního pozemku č. 1071/2 a pozemku č. 1073 v.k.ú. Běšiny
...
3.12.2015
Pošta Běšiny - pondělí 7.12.2015
Pobočka České pošty Běšiny v pondělí 7.12.2015otevřeno pouze odpoledne 14:00  - 16:30 hodin ...
1.12.2015
HZS Plzeňského kraje
NĚKOLIK RAD A INFORMACÍ PRO BLÍŽÍCÍ SE OBDOBÍ ADVENTU, VÁNOC A ...
1.12.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
...
19.11.2015
Návrh opatření obecné povahy o změně stanoveného záplavového území Ostružná a výzva k podání připomínek
...
5.11.2015
ÚP Strážov - návrh zadání
...
19.10.2015
prodloužení doby vyvěšení . oznámení o zahájení spol. jednání v Kozí - stavba stáje pro skot
...
14.10.2015
Oznámení společného řízení - kozí stavba stáje pro skot
...