Lalling


Univerzita třetího věku


Komise Kulturní a Partnerství při Obci Běšiny 

Obecní úřad Běšiny
Běšiny 150
339 01  Běšiny
IČ: 255211
DIČ: CZ00255211
bankovní spojení: 5120351/0100

telefon: 376 399 130
obec@besiny.cz
www.besiny.cz

ID datové schránky: 59mbfhg

Úřední hodiny:
Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Pracovní doba:
Po, St: 8:00-12:00 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00, 13:00 - 16:00.

Pošta Partner Běšiny

Otevírací doba:
Po 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30
Út 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30
St 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30
Čt 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30
Pá 08:00 - 11:30, 13:30 - 16:30
So Zavřeno.
Ne Zavřeno.

rss  | mapa serveru  | 
Zajímavosti v okolí Běšin

Westernový ranč Podolí
15 km od Klatov směrem na Železnou Rudu (2 km od Běšin) najdeme vesničku Podolí. 26. 6. 2004 zde byl otevřen westernový ranč, který nabízí nejen vyjížďky na koních pro začátečníky i pokročilé, ale i ubytování ve srubech, v originálním indiánském TEE – PEE, rybolov ve vlastním rybníce, grilované speciality.
www.rancpodoli.wz.cz

Hrad Velhartice
Dominanty  objektu tvoří neobyčejně hmotná torza středověkého hradu: palác zvaný Rajský dům a jeho protějšek, přední věž, vzájemně spojené mohutným kamenným mostem. Působivost těchto, ale i ostatních gotických staveb zvyšuje barevný odstín kamene, ze kterého byly vystavěny - červenohnědá rula. Na Rajský dům navazuje stavba novějšího renesančního paláce zvaného Huertovo křídlo; je ze 17. století.
Přímo před hradem pomalu přibývá historických budov, které zde pomalu tvoří malý skanzen venkovského života. Nedaleko hradu je na mírně vyvýšeném plácku od cesty přístupná jeskyně, kde se těžilo stříbro. Přímo před ní jsou zatopené šachty (prý mnoho desítek metrů hluboké) a celá patra bývalého dolu.

Dostupnost
Z vlakové zastávky Kolinec procházkou přibližně 6 km nebo autobusem, případně autem (parkoviště u hradu).
http://www.velhartice.cz

Čachrov
Obec Čachrov se poprvé připomíná r. 1352 ve výčtu vesnic náležejících ke klatovskému děkanátu. Gotická tvrz z let 1380-90, která po opuštění byla používána jako sýpka, mohutná věžovitá stavba na čtvercovém půdorysu s gotickými okny a portály, chráněná hradbou a příkopem. Po roce 1740 přistavěn barokní zámek, který později dvakrát vyhořel, naposledy v roce 1933 odstraněn r. 1977. Gotický kostel sv. Václava z doby kolem r. 1360, opravený v 18. stol., věž přistavěna r. 1804. V r. 1901 byla na Ostružné uvedena do provozu jedna z prvních vodních elektráren v Čechách, postavená místním rolnickým družstvem podle projektu ing. F. Křižíka. V současnosti již v provozu není. 

Obec Strážov
První vladycké dvory vznikaly ve strážcovské kotlině již kolem r. 1200 a první písemná zpráva pochází z ro. 1379. Dominantu Strážovska tvoří půvabný kostel sv. Jiří již z r. 1370 se zvonem Bartolomějem (1654). Z této doby zachován gotický presbytář. Objevení rudných žil stříbra mělo velký význam pro hutnické zpracování od let 1450. Král Ludvík Jagelonský povýšil 24. 7. 1524 Strážov na město se znakem a pečetí. Významnou úlohu v dějinách Strážova zaujímá řemeslná výroba. Živnostníci se sdružovali v cechy a později vznikali první výrobní družstva.
O jednu z prvních továrních výrob na Strážovsku se zasloužil Žid Feigl, majitel koželužny, která se pak přeměnila na Kozak Klatovy. Zakladatel koželužny byl jedním z příslušníků strážcovské židovské komunity, která v době svého největšího rozkvětu představovala více než šestinu obyvatel Strážovska. Od 18. století se na Strážovsku rozšířila výroba paličkovaných krajek. V roce 1896 zde byla dokonce založena odborná krajkářská škola. Zručnost zdejších žen byla oceněna na mnoha mezinárodních výstavách a jemné krajky se staly velmi žádanými (zámořské zakázky, obrovská krajka pro Národní divadlo v Praze apod.). Krajkářská škola byla sice v roce 1953 zrušena, ale tradice mezi lidmi stále zůstává, o čemž svědčí úspěšné výstavy v klatovském muzeu. 

Hrad a zámek Klenová
Kombinace historické architektury (zřícenina gotického hradu, zámek v historizujícím slohu), zasazené do krásné krajiny Pošumaví, s moderními výtvarnými projevy. První zmínka o hradu z r. 1287 (z 13. století hranolová věž), zámecký palác ze 14. a 15. století. V 15. století vybudováno mohutné vnější opevnění, z 16. století pochází renesanční křídlo. Od 17. století hrad chátrá. V 19. století na jihu zasypán příkop, podél vnějšího opevnění vyzdvižen zámek v historizujícím slohu (po 1832, hrabě Stadion-Thannhausen) a hradní ruina romanticky upravena.
Za dalšího majitele V. Veitha zámek dekorativně vyzdoben J. Navrátilem. Galerie se orientuje především na soudobé umění české i zahraniční v širokém spektru od klasických forem (malba, socha), přes fotografii, architekturu až po nová média, v exteriéru se pak nachází sochařský park. Kromě dočasných výstav pořádá mezinárodní umělecká sympozia (Mapování prostoru, Doteky). Výstavy probíhají na zámku a jeho nejbližším okolí (hrad, historická sýpka), v Klatovech pak v Galerii U Bílého jednorožce na náměstí. V létě se v hradním areálu konají koncerty a divadelní představení. http://www.gkk.cz.

Dostupnost
Autem 15 km od Běšin směrem na Klatovy, za obcí Malá Víska odbočka doleva na Klenovou.

Javorná
Asi 11 km severovýchodně od Železné Rudy leží při silnici do okresního města Klatovy v nadmořské výšce 842 m malá obec Javorná.
Původně náležela ke Královskému hvozdu a byly zde četné svobodnické dvory. Bývalo zde i sídlo hlavního králováckého rychtáře osmi králováckých rycht. V okolí bylo několik sklářských hutí, z nichž nejstarší vznikly v 15. století.
Významnou památkou v Javorné je kostel svaté Anny. Založen byl roku 1698 jako kaple, počátkem 18. století byl dostavěn do dnešní barokní podoby. Kostel má dvě věže kryté šindelem.

Kolinec
Kolinec leží asi 10 km severozápadně od Sušice v okrese Klatovy ve výšce 543 m n.m. Původně se obec snad jmenovala Malý Kolín a náležela české královně. Od počátku 15. do poloviny 16. století patřila pánům z Velhartic. Po nich se v jejím vlastnictví vystřídala řada majitelů. Z památek je nejcennější raně gotický kostel svatého Jakuba Většího, postavený koncem 13. století na základech původního románského kostelíka z přelomu 12. a 13. století. Barokní kamenný most přes Kalný potok je z 18. století a je chráněn jako technická památka. Na východním okraji Kolince se rozkládá židovský hřbitov ze 17. století. V okolí obce jsou četné stopy po středověkém rýžování zlata.